HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Rr~ 3 target 114 như hình dựa vào sóng Elliot