stLaiTrader

Xu hướng VIX

Giá xuống
HOSE_DLY:VIX   CTCP CHUNG KHOAN VIX
Dựa vào nhận định cá nhân dự đoán xu hướng tăng của VIX sắp tới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.