ManhLinh

VJC mua mức giá 132.900 đ

Giá lên
HOSE:VJC   CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
VJC mua mức giá 132.900 đ , chốt tỷ kệ lợi nhuận 2:1