HOSE:VJC   CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
THEO DÕI:
Ở vùng giá hiện tại hành vi giá đang có xu hướng phá cản giảm dài hạn, lực giảm không còn mạnh mẽ như ở đầu chu kì nữa
Tại vùng giá : 111. - 114. đang cho xu hướng phá cản giản giảm, nếu giá lên đươc 120.-122. có thể cân nhắc mua vào. Vùng mua an toàn nhất vẫn là vùng 120-124.

=> Phân tích mang tính chất Tham Khảo, nhà đầu tư cân nhắc kĩ trước khi đặt lệnh mua vào hoặc bán ra.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.