HOSE:VJC   CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
THEO DÕI:
Ở vùng giá hiện tại hành vi giá đang có xu hướng phá cản giảm dài hạn, lực giảm không còn mạnh mẽ như ở đầu chu kì nữa
Tại vùng giá : 111. - 114. đang cho xu hướng phá cản giản giảm, nếu giá lên đươc 120.-122. có thể cân nhắc mua vào. Vùng mua an toàn nhất vẫn là vùng 120-124.

=> Phân tích mang tính chất Tham Khảo, nhà đầu tư cân nhắc kĩ trước khi đặt lệnh mua vào hoặc bán ra.