phanvinhhai

VJC liệu có cất cánh?

Giá lên
HOSE:VJC   CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
VJC đang quá trình tích lũy và tạo đáy khá đẹp.
Hành trình trở lại của VJC liệu có khả thi khi vĩ mô dần ổn định, bầu trời Trung Quốc đã mở cửa,...?
Câu chuyện được viết tiếp ở phía trước.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.