TrongLe

Thêm 1 con gấu

Giá xuống
HOSE:VJC   CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
Vùng hỗ trợ mạnh nhất đã ko trụ vững, một đợt giảm mạnh là điều tất yếu sẽ xảy ra
Goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.