HoangMinhchannel

CHÚ Ý VNINDEX QUANH KHU VỰC HIỆN TẠI

TVC:VN10Y   Vietnam 10Y yield
Về yếu tố vĩ mô, lợi tức trái phiếu chính phủ 10 năm đang có xu hướng tăng mạnh sau khoảng thời gian dài duy trì ở mức thấp, yếu tố này đang là dấu hiệu báo trước cho sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Yếu tố thứ 2 là thị trường chung đang có khả năng cao đã hoàn thành đủ cấu trúc 5 sóng kể từ vùng đáy 1000 trong thời điểm này, mặc dù có những dấu hiệu kéo mạnh trở lại trong những phiên cuối tuần nhưng nhìn vào xu hướng tổng thể là đang có sự phân hoá rõ ràng khi cấu trúc sóng tăng đang có sự thay đổi so với giai đoạn tháng 1 - 2 năm 2024.
Cùng với yếu tố dòng tiền Nước Ngoài vẫn còn bán ròng mạnh trong thời điểm này cho thấy lực Cầu của thị trường đang yếu đi dần.

Điểm đảo chiều quan trọng của thị trường đang là 1248.7, nếu như thị trường thủng mốc này thì xu hướng điều chỉnh sẽ xác nhận.
Trường hợp xu hướng tăng muốn tiếp diễn, thị trường sẽ cần vượtt khỏi vùng đỉnh 1285 - 1293 và duy trì tích luỹ trên vùng này ít nhất 1-2 tuần.

📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX

👇 Tradingview là nơi Minh chỉ nhận định về kỹ thuật, các kiến thức chuyên sâu như Vĩ Mô/Cơ bản doanh nghiệp, anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo tại các kênh 👇. Trân trọng!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.