NewWorldGroupVN

Nhịp đập thị trường vn30f1m 17.03.2022-duong thao

HOSE:VN30   VN30 Index
Đã lãi được 15 điểm cho tài khoản dài hạn, quý ndt có thể tham khảo và chốt dần tài khoản dài hạn của mình theo target đặt ra.

Chúc quý nhà đầu tư có một ngày giao dịch thành công.