khahan18

Vn30 mong chờ có cú điều chỉnh về khoảng 1040

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
Hiện tại có vẻ như kỳ vọng lên 1200 đang rất cao, nhưng tháng 7 này tôi dự đoán thị trường sẽ là Bearish cho hầu hết market kể cả chứng khoán.
Theo nhận định và chiến lược của tôi thì Vn30 có thể điều chỉnh về khoảng 1040.

Rất mong chờ từ những comment và like của các bạn về nhận định này!
Chúc ae đầu tư tốt trong tháng 7!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.