NewWorldGroupVN

series lưới sóng #5 phiên chiều vn30 lê quý đại

HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
Chiều nay là cơ hội của chúng ta khi đám mây trung hạn VNINDEX đã báo trước dòng tiền đang mua mạnh rồi. Chúng ta chỉ việc dùng thuật toán của NWG để vào lệnh thôi ! Chúc tất cả các bạn đang theo dõi Đại và folow NewWorld có cái tầm nhìn và đầu tư đúng đắn với thị trường phái sinh nhé !

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.