mmfxtrading

Vn30 tăng được vài phiên lại rớt

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN30 đã chuyển xuống mức Tiêu cực với hỗ trợ là đáy gần nhất tại 890 điểm. Sau khi chạm kháng cự MA150 tại 910 thì có thể thấy rằng VN30 đã 2 lần không qua được MA này trong tháng này. Với một cây nến xuống dài bao trùm cả 3 nến tăng trước đây mình không kì vọng nhiều vào xu việc tăng giả ngay trở lại của chỉ số. Tuy nhiên mai có thể sẽ phục hồi nhẹ để chỉ số test lại kháng cự tại 903 điểm và sau đó nếu không có nhiều thanh khoản và lực mua mạnh, chỉ số hoàn toàn có thể tiếp tục đà giảm và giảm sâu hơn nữa

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.