HarryDamThanhHiep

tổng quạn thị trường vn 30

HOSE:VN30   VIETNAM 30
7 lượt xem
2
tổng quạn thị trường vn 30 xu hướng sắp tới sẽ là những phiên điều chỉnh nhẹ
link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link youtube:https://www.youtube.com/watch?v=uu2rmHXu-aU&t=28s
link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR