DucQuanEW

VN30 ( Phân tích VN30 theo sóng Elliott)

HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 (11/5/2020)

Cần cẩn thận tại vùng 7xx. Vì vẫn có khả năng cao thị trường sẽ rơi tiếp 1 nhịp về test vùng đáy 595.
Tuy nhiên, giai đoạn này là vùng điều chỉnh nên việc xác nhận mô hình rất khó khăn. Nếu break trend đỏ thì hãy ra hàng và chờ cơ hội.

Bình luận

sao tradingview ko có volume vs chart phái sinh v ạ?hay phải nâng cấp ms có ạ?
Phản hồi