Dudoanthitruong

Dự đoán VN30 Index ngày 11/06/24.

Giá lên
HOSE_DLY:VN30   VN30 Index
⭐️ Mua tại 1297. SL: 1282. TP: 1327.
⭐️Khuyến cáo: Chiến thuật trên chỉ mang tính chất tham khảo.
@Dudoanthitruong

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.