HHermes

VN30 trung hạn sẽ chinh phục 900-920 (ngắn hạn áp lực chỉnh 86x)

HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 trung hạn sẽ chinh phục 900-920 (ngắn hạn áp lực chỉnh 86X)
Xét về trend trung hạn VN30 có thể chinh phục 900 - 920 (2 - 3 tháng). Tuy nhiên bản chất sóng vận động theo zigzag nên ngắn hạn VN30 vẫn có thể chỉnh mức hợp lý quanh 865 và sâu nhất là 850 - 855.