NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường vn30f1m 04.03.22 - dương thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Chốt lệnh VN30 theo target:
- Tài khoản scaping: 2-5 điểm
- Tài khoản trung hạn: 5-10 hoặc 8-12 điểm
- Tài khoản dài hạn: 20- >50 điểm