nguyenduytam27

VN30 08/10/2021

HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 08/10/2021
Tiến sát 1465 điểm ( RE1 )
Chờ đợi sự bức phá mạnh mẽ.