NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường vn30f1m 07.03.22 - dương thảo

HOSE:VN30   VN30 Index
Đã có tín hiệu short cho tk trung và dài hạn. Các nhà đầu tư có thể vào theo vùng giá hoặc tham gia vào meet của nw để biết được thời điểm vào lệnh.