NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường vn30f1m 07.03.22 - dương thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Đã có tín hiệu short cho tk trung và dài hạn. Các nhà đầu tư có thể vào theo vùng giá hoặc tham gia vào meet của nw để biết được thời điểm vào lệnh.

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH