AdwinSafc

Nếu tăng mạnh với Volume bùng nổ thì tham gia chiến đấu

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Nếu tăng mạnh với Volume bùng nổ thì tham gia chiến đấu đợt cuối cùng của vài năm tới.
có lẽ TTCK VN là nơi hình thành dạng mẫu ký thuật liên tục, tỏng thời gian ngắn có đến 3 cái vai đầu vai

Bình luận