TonyL0ng

Vn30 chart khá xấu

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Điểm tin phái sinh sáng 22/2 góc nhìn thuần phân tích kĩ thuật
Như chúng ta có thể thấy thị trường đang ở trong gian đoạn sw từ 1575~1475
Tuy nhiên có 1 số điều chúng ta vẫn cần phải chú ý đường giá bây giờ đang khá nhạy cảm khi liên tiếp xuất hiện đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn
Mặc dù đã có phản ứng rất tích cực khi giá chạm vùng 146x đã bật tăng mạnh mẽ tuy nhiên lực mua k đủ phá đỉnh gần nhất và đã quay đầu xuất hiện mô hình giá giảm
Chiến lược giao dịch ngày hôm nay có thể cân nhắc bán xuống từ khu vực hiện tại TP vùng 147x~148x và sl tuyệt đối nếu giá bật tăng lại 1541
Và nếu thị trường tích cực trở lại chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc tiếp 1 lệnh mua nếu đường giá xuất hiện mô hình tăng trở lại khi giá phản ứng khu vực 147x~148x
Chúc các bạn có 1 phiên giao dịch thuận lợi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.