binancash

Chơi Futures có quan tâm tới thị trường lên xuống hay không?

Đào tạo
HNX:VN301!   VN30 INDEX FUTURES
Tôi đã có chút xíu kinh nghiệm về futures và thấy được rằng Futures là thị trường trade mà không cần bận tâm tới lên hay xuống, lên xuống đều có thể kiếm được tiền.

Nhưng làm sao để chơi Futures là vấn đề khó đòi hỏi phải có kinh nghiệm thật sự nếu không sẽ rất dễ mất tiền.

Vậy nếu anh em nào quan muốn kiếm tiền và không cần bận tâm tới thị trường lên xuống thì nên chơi Futures.


My Github: github.com/dearvn