ThangLeViet

Sự kết hợp hoàn hảo giữa TA và FA phần 2

Đào tạo
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Bản chất của phân tích kỹ thuật dựa trên 2 yếu tố duy nhất: Giá và Khối lượng. Nếu không có 2 yếu tố này, mọi phân tích, mọi indicator, mọi biểu đồ là vô nghĩa. Tại sao lại như vậy?
Tất cả hành động mua/bán của mọi cá nhân/tổ chức tham gia trên thị trường đều được ghi nhận bằng những con số, và những con số không bao giờ nói dối. Thanh khoản cao nghĩa là có nhiều tiền vào, thanh khoản thấp nghĩa là thị trường ảm đạm. Một cổ phiếu giá tăng 1% nhưng khối lượng giao dịch trung bình tăng gấp 3 lần, nghĩa là cổ phiếu đang có vấn đề.
Hiện nay, ở Việt Nam những công cụ phân tích kỹ thuật được chia làm 2 loại: có indicator và không có indicator. (i) Có indicator nghĩa là sử dụng những công cụ như RSI, MACD, MFI, SRSI, BB,... nhằm tìm ra những điểm chung của các xu hướng lớn và lướt trên những ngọn sóng. (ii) Không có indicator nghĩa là, không sử dụng những công cụ trên, chỉ tập trung vào giá và khối lượng. Những phương pháp đầu tư không sử dụng indicator có thể kế đến VPA và VSA, các lý thuyết Elliot, Wyckoff, kháng cự/hỗ trợ bản chất đều được phát triển từ lý thuyết Dow, và lý thuyết Dow dựa hoàn toàn vào 2 yếu tố duy nhất: Giá và Khối lượng.
Hết phần 2....
--
Chúc anh em giao dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.