ThangLeViet

ASM - Giá cổ phiếu break-out với thanh khoản lớn

Giá lên
HOSE:ASM   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI
Sau 12 năm thành lập, đến nay Sao Mai An Giang đã trở thành một trong những công ty kinh doanh bất động sản hàng đầu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.So với nhiều doanh nghiệp hoạt động trong ngành, ASM có lợi thế về quỹ đất có giá trị tương đương 1000 tỷ đồng đã thực hiện xong thủ tục giải tỏa đền bù từ nhiều năm trước, nhiều quĩ đất khác đang trong giai đoạn hoàn tất cấp quyền sử dụng.Bên cạnh mảng hoạt động kinh doanh chính, trong thời gian qua, ASM cũng đã chủ động đa dạng hóa ngành nghề hoạt động nhằm giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.Cụ thể, Công ty đã góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia IDI để phát triển khu liên hợp sản xuất thủy sản tại khu công nghiệp Lấp Vò với diện tích 23 ha đất được nhà nước giao.

KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỊNH GIÁ
  • Điểm mua: 16.500 VND - 16.700 VND
  • Điểm chốt lời 1: 19.200 VND
  • Điểm chốt lời 2: 20.900 VND (tháng 11)
  • Điểm cắt lỗ: 14.800 VND
--
Chúc anh em giao dịch thành công và kiếm thật nhiều tiền!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.