HOSE_DLY:VNINDEX   Vietnam Index
vn.tradingview.com/chart/BsnCQbNT/

Giá hiện tại đang như này.
1. Phá trend line tăng.
2. Choch giảm.
Nên là tuần này nhiều khả năng là 1 tuần tăng lên tầm 1k2 chỗ Demand to supply (D2S).
Nếu chui được vào lại trendline thì mới có cơ hội phá đỉnh.
Không thì nên chờ vùng dưới để mua cho an toàn và rẻ.
Cơ bản là lái nó đã phân phối hàng rồi còn xong chưa thì k biết, nếu xong rồi thì phải có cú giảm và tích luỹ để cover làm vòng mới.
Riêng mình thì vẫn chờ tầm 1069 đổ xuống mới xuống tiền. Không thì thôi qua đánh fx cho nhanh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.