wew11809

Cùng tớ đếm sóng Elliott VNINDEX trong những biến động sắp tới

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chúng ta sẽ còn một chặng đường ngắn nữa để tận hưởng những cơn sóng cuối cùng , Covid , Thiên tai , Hẳn là mọi doanh nghiệp đang kinh doanh tốt nhưng mọi tin tức sẽ làm thỏa mãn sóng , khi dịch được khống chế là lúc doanh nghiệp phải đối đầu vớI thử thách lớn nhất trong vòng 20 năm qua
Thân ái và cùng để lại ý kiến để tớ sửa nhé , chúng ta sẽ cùng sửa sai và cùng học hỏi
@alonday