wew11809

Cùng tớ đếm sóng Elliott VNINDEX trong những biến động sắp tới

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Chúng ta sẽ còn một chặng đường ngắn nữa để tận hưởng những cơn sóng cuối cùng , Covid , Thiên tai , Hẳn là mọi doanh nghiệp đang kinh doanh tốt nhưng mọi tin tức sẽ làm thỏa mãn sóng , khi dịch được khống chế là lúc doanh nghiệp phải đối đầu vớI thử thách lớn nhất trong vòng 20 năm qua
Thân ái và cùng để lại ý kiến để tớ sửa nhé , chúng ta sẽ cùng sửa sai và cùng học hỏi
@alonday
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.