NgocHaiPearlie

Thị truòng CK VN có dấu hiệu giảm mạnh?

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Biểu đồ CK VN hiện tại thì chỉ số công nghiệp VN đã xác nhận breakout vùng hỗ trợ mạnh 575 điểm. Trong khi dòng tiền tháo chạy khỏi nhóm công nghiệp sản xuất thì các nhóm cổ phiếu vốn hoá nhỏ, vừa đang duy trì được trên ngưỡng hỗ trợ.
Nhóm cổ phiếu bluechip có khả năng sẽ breakout đáy 830 trong tuần này.
Nhìn chung thể hiện dòng vốn đang tháo chạy khỏi thị trường CK VN trong khi trái phiếu và CK Mỹ đang tăng. Có thể nhận thấy rõ dòng tiền đang tháo chạy khỏi các thị trường mới nổi và đổ về Mỹ.
Khả năng G20 tới nếu Mỹ-Trung đạt được thoả thuận thì kỳ vọng phục hồi của CK các thị trường mới nổi mới có nhiều hỗ trợ...
Dự bảo CK VN vẫn chịu áp lực giảm thêm có thể kéo dài 1 tháng tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.