HuyBui91

VNINdex - Chững lại quanh 960

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNIndex đà tăng là khá mạnh, tuy nhiên có thể chững lại quanh 960
- Số lượng cổ phiếu vượt MA200 chưa đủ nhiều - chưa đủ nội lực
- VNIndex và VN30 chưa xác nhận lẫn nhau

Chiến lược khuyến nghị: Canh chốt lời gần kháng cự
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.