HuyBui91

VNINdex - Chững lại quanh 960

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNIndex đà tăng là khá mạnh, tuy nhiên có thể chững lại quanh 960
- Số lượng cổ phiếu vượt MA200 chưa đủ nhiều - chưa đủ nội lực
- VNIndex và VN30 chưa xác nhận lẫn nhau

Chiến lược khuyến nghị: Canh chốt lời gần kháng cự