Honguyen198

Kịch bản tốt nhất cho VNINDEX phiên 24.08

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
VNI phá vỡ hỗ trợ cứng vùng 1300 tạo ra hiệu ứng tiêu cực, khá xấu cho tâm lý thị trường. Hầu hết nhà đầu tư nhỉ lẻ đều sẽ hoảng loạn và bán tháo đầu phiên 24.08. Đây chính là mục đích của các MMS và BBS, muốn chúng ta tháo chạy sạch hàng rồi mới đưa VNI trở lại quỹ đạo.

Với việc thủng 1320 VNI chính thức phá vỡ kênh trend tăng và khả năng rất lớn là sẽ đi ngang vùng 1250-1400. Nhịp tiếp theo MMS sẽ đỡ thị trường tại vùng 1275 với dòng Chứng khoán, Ngân hàng và trụ, họ nhà VIN.. Thời điểm này sẽ có sự phân hóa rõ rệt với từng nhóm ngành.

Chứng khoán sẽ tiếp tục được ưu tiên trong tuần tới từ 23.09-27.08, có thể chốt lời nếu đủ kì vọng,

Nên nắm giữ ngân hàng, trụ ở tỷ trọng 50% và hạ toàn bộ tỷ trọng BDS

Phiên mai thị trường giảm mạnh nhất khoảng 15-20 điểm sau đó nhiều cổ phiếu sẽ bật tăng mạnh trở lại.

Có thể quan sát các nhóm cổ phiếu có các dấu hiệu sau:
1. Thị trường chỉnh =>> Chỉnh ít hoặc đi ngược thị trường
2. Thị trường hồi =>> Hồi nhanh hơn thị trường.
3. Nhóm cổ phiếu Hút dòng tiền
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.