toansystem

VNindex xu hướng trung hạn 2022

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNindex xu hướng trung hạn 2022 xét về tổng quan lực thị trường mặc dù có một số nghành phát triển ngược so với phần lớn các nghành khác trên thị trường, nhưng sẽ không đủ lực để kéo tình hình chung nên về trung hluỹạn Vnindex sẽ quay về test quanh vùng 1300 và 1200 trước khi tích luỹ tăng tiếp hoặc giảm dài hạn

-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.