HuyNguyenfts

Kịch bản nào cho VNI tuần 22-27/8

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNI sau 2 phiên giảm mạnh, áp lực giảm tiếp vẫn hiện hữu, ưu tiên giữ những cổ phiếu giữ được nền. Chỉ số rsi sắp đến hỗ trợ, khả năng sẽ đảo chiều hồi trong 2-3 phiên tới trước khi test lại mốc hỗ trợ,
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.