HuyNguyenfts

Kịch bản nào cho VNI tuần 22-27/8

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNI sau 2 phiên giảm mạnh, áp lực giảm tiếp vẫn hiện hữu, ưu tiên giữ những cổ phiếu giữ được nền. Chỉ số rsi sắp đến hỗ trợ, khả năng sẽ đảo chiều hồi trong 2-3 phiên tới trước khi test lại mốc hỗ trợ,

Bình luận