HHermes

VNindex hướng tới 975 - 980 và 995 (view 1 - 2 tháng)

Giá lên
HHermes Cập nhật   
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNindex hướng tới 975 - 980 và 995 (view 1 - 2 tháng)
Bình luận:
Kết thúc nến tuần VNindex giảm 1.39 % (966 - 953) và tăng 0.8% (946-953) tính chung áp lực bán xuống vẫn chiếm chủ đạo trong tuần. Tuy nhiên ngay phiên cuối tuần VNindex đã có sự hồi phục mạnh mẽ ngay trong phiên 0.65% (948 - 953) bởi sự dẫn dắt của dòng bank, điển hình là VCB tăng 2,8% thanh khoản đột biến nếu so sánh trong 6 tháng đầu năm thì đây là phiên giao dịch gần như lớn nhất và trong đó khối ngoại mua ròng 500K CP/phiên. Khả năng đây là báo hiệu dòng dẫn dắt VNindex trong thời gian tới đang được định hình để lôi kéo dòng tiền toàn thị trường tham gia.
Đặc biệt cây nến Pinbar đảo chiều kinh điển (938) của 2 tuần trước đã không bị xâm phạm thủng đáy, điều này cho thấy dòng tiền bắt đáy vẫn đang tích cực hoạt động mạnh mẽ tai vùng siêu hỗ trợ 94x.
Dự báo tuần tới khả năng sẽ chinh phục 937
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.