HarryDamThanhHiepNWG

nhật kí giao dịch 30f1m phiên sáng 10.6.2022

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
review nhật kí thôi
tốt nhất ko làm gì cả
phương pháp thứ 4 thì hơi yếu vì nó ko có hỗ trợ phân kì

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.