canhlinh

VN INDEX sắp thoát ra khỏi tam giác.

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Xác suất để thoát lên trên cao hơn là thủng xuống dưới. Khuyến nghị Gom dần cổ phiếu tốt. Dự kiến một năm tài chính bùng cháy cho chứng khoáng Việt. Ai chưa biết gom con nào mình gợi ý những con sau:
NCT , TCB , HDB , PNJ , SSI , DGW....
Bình luận: Chuẩn cơm mẹ nấu. Mốc 1000 đã bứt phá mạnh mẽ.