mynormaldayroutine

VNINDEX UPDATE

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Trong 2 lần phân tích trước có dự báo tt sẽ đi xuống vùng 98x. Hiện tại TT đang đi đúng hướng. Có thể trong 2 ngày cuối tuần tt sẽ tăng điểm trở lại vì các quỹ có xu hướng kéo tt tăng để chốt NAV cuối năm. Dự là sẽ có 1 cú nhúng xuống 98x rồi rút chân vào cuối tuần.
https://www.tradingview.com/chart/7PgJW6XC/
Bình luận:
Vừa post xong thì lái cho VNI nhúng xuống đúng 985.21 =)) Khả năng mai sẽ có quả nến rút chân nữa thì có lẽ tt qua năm sẽ không quá tệ. Tuy vậy không kì vọng nhiều, range kì vọng của mình từ 1k2 xuống 780.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.