NangSaigon8568

VNINDEX: Xu hướng giảm mạnh trung hạn sắp diễn ra

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Trên nến tháng của VNINDEX sau khi tạo đáy năm 2018 tại khu vực hỗ trợ ~876 điểm đã hồi phục nhẹ về bb giữa. Với lực hồi rất yếu thể hiện qua các nến đỉnh thân nhỏ ngắn và không breakout bb giữa để quay về xu hướng tăng nên trong các tháng tiếp theo xu hướng giảm mạnh sẽ là chủ đạo.

Kết hợp các khung nhỏ hơn là nến tuần và nến ngày (các bạn có thể tự mở biểu đồ nến tuần, ngày ra và xem vì mình k add thêm hình ảnh biểu đồ vào xuất bản ý tưởng được) thì trong nhiều tuần gần đây nến đã liên tục đi đều trong trend giảm hiện tại đang ở cuối trend giảm đồng thời nến ngày và nến tuần đang có sự tích lũy bb rất mạnh nên khả năng cao rơi khỏi hỗ trợ ma200 trên nến ngày (946) thì sẽ hướng thẳng về ma 200 nến tuần hiện đang trùng với ma50 nến tháng tại khu vực hỗ trợ 800 điểm.

Có thể thấy ngưỡng hỗ trợ 800 đang là 1 hỗ trợ mạnh và quan trọng tại thời điểm hiện tại. phía trên nó là đáy cũ của năm 2018 tại khu vực 876 điểm.

Trước tình hình không mấy lạc quan hiện tại thì chiến lược nên là xả hàng ra và chờ bắt đáy khi xuất hiện lực hồi, nếu lực hồi tại khu vưc 876 thì khả năng sẽ phục hồi về kháng cự 922-934, nếu tại khu vực 840-876 không có lực bắt đáy thì nên kiên nhẫn chờ tiếp tại khu vực 800 điểm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.