LeeBK

VNIndex Daily: Key Level của chu kỳ 1000

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Giá đang ở vùng giao cắt của trendline. Tuy nhiên cầu lên vừa rồi là khá dốc và chưa có động lượng để giá bứt phá nếu chưa có thêm các thông tin cơ bản xác nhận đặc biệt là từ thế giới. RSI đang ở ngưỡng cao nhất trong 1 năm. Quan sát thêm, tuy nhiên mình nghĩ giá có thể hồi lại 940-950.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.