LeeBK

VNIndex Daily: Key Level của chu kỳ 1000

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
185 lượt xem
3
Giá đang ở vùng giao cắt của trendline. Tuy nhiên cầu lên vừa rồi là khá dốc và chưa có động lượng để giá bứt phá nếu chưa có thêm các thông tin cơ bản xác nhận đặc biệt là từ thế giới. RSI đang ở ngưỡng cao nhất trong 1 năm. Quan sát thêm, tuy nhiên mình nghĩ giá có thể hồi lại 940-950.