dvtrade999

VNindex giảm điểm, mục tiêu 1290

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Thị trường chung đã báo hiệu sự giảm giá từ vài tuần qua. nếu ai có chiến lược rõ ràng đã nhận ra điều này từ sớm.
Mục tiêu VNi sẽ về vùng 1290 trong tuần này và tuần sau.
Hãy giữ tiền mặt để chờ cơ hội !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.