dvtrade999

VNindex giảm điểm, mục tiêu 1290

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Thị trường chung đã báo hiệu sự giảm giá từ vài tuần qua. nếu ai có chiến lược rõ ràng đã nhận ra điều này từ sớm.
Mục tiêu VNi sẽ về vùng 1290 trong tuần này và tuần sau.
Hãy giữ tiền mặt để chờ cơ hội !