CryptoWhaleSignals14

VNINDEX xác nhận mở rộng

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
59 lượt xem
0
Vnindex xác nhận sóng mở rộng mà không cần chỉnh ABC của Elliot tiếp tục tiến về 1600 giai đoạn 1 và 1800 giai đoạn 2, tại 1800 , kéo toàn bộ thị trường mạnh mẽ tại giai đoạn nước rút này