trungnguyen09

VNINDEX 16/10

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
105 lượt xem
0
Cái gì quá cũng không tốt, cùng lúc số 9 kỳ diệu xuất hiện!
Rất nhiều khả năng từ tuần 19/10 VNI sẽ chỉnh trong vòng 1 tháng.
2 mức hỗ trợ gần để không bị chỉnh sâu là xung quanh 913 và 900.

Bình luận