HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
*VNINDEX
VNINDEX cá nhân Ads nhận định sẽ tạo nên một cái bẫy đáy W giả với ý tưởng W giao động trong một tam giác tăng giá với tên gốc Triangles Ascending . với kháng cự tại 931d cũng tức đồng thuận với kháng cự của VN30 tại 911d