phamthehien

xu thế của VN-INDEX

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Vào tháng 3/2020, VNINDEX chạm đáy chu kỳ downtrend với 666 điểm. Kể từ đó đến nay, thị trường chứng khoán VN chuyển sang trạng thái "uptrend". Tháng 1/2022, sau gần 2 năm tăng trưởng liên tục với VNINDEX đạt 1530 điểm, chỉ số RSI nến tháng lần thứ 2 trong vòng 6 tháng đạt 73( khu vực quá mua). Ta thấy rằng, với 1 chu kỳ uptrend, tăng 2 năm liên tục cho thấy chu kỳ uptrend đã " đi đủ hành trình". Mọi thông số thị trường cho thấy rằng chu kỳ tăng giá có lẽ sắp kết thúc, thị trường có thể đã đi vào " vùng bán". HOSE:VNINDEX
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.