toansystem

Vnindex tổng quan từ 10/10

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Vnindex tổng quan từ 10/10
Xu hướng giảm do tâm lý tiêu cực từ thị trường
Khả năng vnindex sẽ quay về test quanh vùng 1000 và hồi lại quanh 1065,
nếu lực thị trường mạnh sẽ xuống thẳng quanh vùng 989
sau đó tích lũy một thời gian dài.
Mọi người chú ý cân đối danh mục tài sản nhé
-------------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.