VuHungFX

Cơ hội gom dài hạn cho VNINDEX sau khi phá Trend giảm ngoạn mục

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Những ai vào trễ vẫn còn cơ hôi gom hàng dài hạn tại vị trí 940X.
Kịch bản VNI tăng mạnh dẫn đến khả năng VNM sẽ đảo chiều tại vị trí 155-156x trong tuần tới cơ hội gom cho ae!Chiến thuật: Mình sử dụng rất nhiều kỹ thuật vào phân tích, để hiểu các bạn cần có các kiến thức sau: Price Action, Price Channel , Elliott Wave , Supply and Demand , Support and Resistance