tui7shop

VN - Index sẽ về vùng bao nhiêu?

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Nếu phân tích theo sóng Elliot
- Kịch bản 1: hình thành sóng phẳng Flat và về vùng 880 - 890
- Kịch bản 2: sóng đẩy giảm mạnh về vùng 780 - 790