SinvestFX

VNINDEX sẽ tiếp tục giảm? - SinvestFX

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Có thể thấy diễn biến ngày càng xấu của Dịch cúm Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến thị trường Chứng khoán toàn cầu và VN cũng không ngoại lệ.

Về TTCKVN, vào cuối tháng 12/2019 tôi đã đưa nhận định VNINDEX sẽ có pha giảm mạnh về 883 và thời gian cuối 2019 đầu 2020 là thời gian thoát hàng không nên cố đấm ăn xôi (xem tại Ý tưởng liên quan).

Hiện tại VNINDEX đang ở vùng hỗ trợ 883 và tâm lý bắt đáy dường như xuất hiện bao trùm các nhà đầu tư.

Tôi cho rằng VNINDEX sẽ tiếp tục giảm về 863 và hoàn toàn có khả năng phá vỡ chốt chặn cuối này. Chiến lược canh bán quanh vùng 917 điểm.

Lưu ý: Thị trường luôn tiềm ẩn những biến động bất ngờ, vì vậy anh em hãy xem bài phân tích này là PHƯƠNG TIỆN THAM KHẢO và hãy luôn tuân thủ việc QUẢN LÝ RỦI RO cho tài khoản của mình!

Good luck!

🌏 https://sinvest.io- website chia sẻ kiến thức Forex có tâm

✅ EXNESS: sinvest.io/go/exness
✅ ICMARKETS: sinvest.io/go/icmarkets
✅ XTB: sinvest.io/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.