Nthieu

VNINDEX tăng

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNINDEX không đục thủng được EMA , nhanh chóng bật lên. Dự đoán VNINDEX sẽ vượt qua đỉnh cũ lên vùng 102x