Ở bài biên lần trước cách đây hơn 2 tuần có nói cần 1 cây nến giảm để confirm nhưng cái tuần đó (18/12/2023) VNI không giảm mà lại tôn trọng FVG W và tạo nến doji tăng. Và cái tuần cuối năm có kết quả là 1 cây nến tăng mạnh rút râu trên 1 chút, vượt ra khỏi range 1073 1118. Setup fakeout không thành công.
Tuy vậy vẫn cần chờ 1 cây nến tuần là tuần này, nếu giá tiếp tục giữ trên mốc 1118 thì có thể confirm VNI sẽ tiếp tục tăng và target tiếp theo là vùng swap zone 1161 ở trên.
Về FA thì nền KT hiện tại theo mình là k tốt. LS huy động thấp nhưng tiền gởi NH tăng chứng tỏ niềm tin thấp, sức hấp thụ của nền kt rất yếu, (Mình có pháp nhân đứng ra vay tiền thì ls cho vay sxkd vẫn cao nhé, ls thấp chỉ có trên báo thôi với cả các mảng cho vay ls thấp thì k phải vay sxkd nên nó không góp gì nhiều cho kt). Sơ lược là thế nên không biết nhà cái kéo VNI tới bao giờ.
Mình đánh theo VNI nên nguyên tắc là chờ vùng giá rẻ mới vào hàng không thì ngồi ngoài.
TT này hiện tại khá rủi ro, ykcn là khó có sóng tăng lớn trong ít nhất 1 năm nữa nên nếu kiếm được vùng giá rẻ thì cứ vào hàng và nằm yên, đừng nghe lời bọn broker nhảy ra nhảy vào chỉ tổ tốn phí cho tụi nó mà lại bào tài khoản mình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.