LeeBK

Mô hình đảo chiều Evening Star, VN index sẽ giảm lại 915?

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Đối với chứng khoán Việt Nam, quan điểm về mặt kỹ thuật trên đồ thị ngày cho thấy giá tuần qua đã test vùng cản quan trọng 1000, là tiếp xúc của trendline từ 2 đỉnh cũ 1046 và 1025. Động lực của giá không thể phá lên do tín hiệu không tích cực từ hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim tại Hà Nội đã làm giảm sự hưng phấn của thị trường trong nước sau đà bứt phá liên tục từ 900. Chỉ báo động lượng RSI ở ngưỡng cao nhất hơn 1 năm, hiện cả RSI và Stochastics (5,3,3) cùng thoát từ vùng quá mua xuống cảnh báo đảo chiều giảm của xu hướng. Trên đồ thị của VNI đã xuất hiện mẫu hình đảo chiều kinh điển của PTKT, đó là dạng mô hình Evening Star , giá tạo gap tăng tại ngày đạt đỉnh sau đó đảo chiều giảm mạnh. Hiện giá đã đóng cửa dưới support Tenkan Line (đường đỏ) của Ichimoku . Giá hoàn toàn có thể test lại mục tiêu là đường hỗ trợ tiếp theo của PitchFork Line và Fibonacci 61.8% (của chu kỳ tăng từ 863 lên 1000) tại vùng 915, và trước đó là vùng cạnh mây Kumo và Fibo 50% tại vùng 930.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.