canhlinh

Thận trọng với VN-INDEX.

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Sau nhiều lần phá đỉnh. VN-INDEX đạt mốc 1500 ATH. Đâu đâu cũng chứng khoán. Tuy nhiên ở khung timeframe 1W xuất hiện dấu hiệu phân kỳ. Nếu đảo chiều ngay tại vùng này VN-Index có thể tụt về 1000.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.