Mr-rom

VNI có phá được cản.

Mr-rom Cập nhật   
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
VNINDEX đang đi trong mô hình tam giác tích lũy với xu hướng trước đó là xu hướng giảm lớn.

Ngắn hạn 4H đang có lực giảm khá mạnh hướng về cản gần nhất 1030. Nếu phá cản này sẽ phá luôn mô hình tích lũy

Giá mục tiêu khi phá cản và mô hình => Vùng 850 - 900 điểm.
Bình luận:
Giá chưa phá được mô hình, vùng cản vẫn còn vững.

Nhưng xu hướng lớn vẫn là giảm, mua bây giờ vẫn rất rủi ro.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.